Zoe. 19. Ravenclaw.

gorgeoustattoos:

 
gotsomelovelytattoos:

Tattoo by Gábor Kanyuk at Spatz mit Hirn, Germany